Bonus info

baner

Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

Koło Naukowe
Rynków Finansowych
Bonus

Finanse publiczne, a rozwój gmin
Wykład

Finanse publiczne, a rozwój gmin

Maj 09, 2014

SKRF Bonus

- A +

W ostatni wtorek, tj. 29.04.2014r. w Sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, odbyło się seminarium pt. „Finanse publiczne a rozwój gmin i powiatów województwa opolskiego”, podczas którego zadebiutowali studenci II roku finansów i rachunkowości wraz ze swoimi pracami semestralnymi z finansów publicznych dotyczącymi analizy wybranych przez siebie gmin czy powiatów.

Podczas wydarzenia, poza dr Zbigniwem Kulasem, który pełnił rolę koordynatora prac studentów, mogliśmy z wielką radością gościć Sekretarza Miasta i Gminy Nysa, Pana Michała Baziuka oraz przybyłych specjalnie na to spotkanie Prorektora ds. ogólnych: prof. Tomasza Malczyka, jak również Prorektora ds. studenckich i dydaktyki: dra inż. Mariusza Kołosowskiego.

Pomimo całego stresu i napięcia jakie panowało wśród studentów, wystąpienia jak i same prezentowane prace spotkały się z wielkim zainteresowaniem, szczególnie ze strony Sekretarza, który mógł wysłuchać wielu ciekawych rzeczy zaobserowowanych, podczas badań, przez studentów na temat budżetów m.in. Gminy Korfantów, Gminy Kamiennik, Powiatu Świdnickiego, Powiatu Piaseczyńskiego, jak również zaobserwować ranking gmin w świetle oceny wielokryterialnej Powiatu Nyskiego, Powiatu Brzeskiego oraz Powiatu Krapkowickiego. Nie obyło się również bez analizy porównawczej m.in. Powiatu Piaseczyńskiego, będącego jednym z najlepiej rozwijających się powiatów w Polsce, a Powiatem Nyskim.

W najbliższym czasie planowane jest zwieńczenie całego przedsięwzięcia w postaci publikacji zawierającej analizy wszystkich uczestników seminarium.

W czasie seminarium prezentowane były prace studentów II FiR:

  • Agnieszka Wolak: Analiza wskaźnikowa budżetu gmin Korfantów w latach 2010-2012.
  • Justyna Getinger: Analiza wskaźnikowa budżetu gminy wiejskiej Kamiennik w latach 2009-2011.
  • Patrycja Majewska: Analiza budżetu powiatu Świdnickiego w latach 2009-2011.
  • Agnieszka Meres: Analiza budżetu powiatu Piaseczyńskiego w latach 2009-2011.
  • Joanna Socha: Ranking gmin powiatu Nyskiego w świetle oceny wielokryterialnej w latach 2009- 2011
  • Damian Sopata: Ranking gmin powiatu Brzeskiego w świetle oceny wielokryterialnej w latach 2009- 2011.
  • Joanna Ludwa i Katarzyna Zdonek: Ranking gmin w powiecie Krapkowickim w latach 2009-2011.

Partnerzy