Bonus info

baner

Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

Koło Naukowe
Rynków Finansowych
Bonus

Współczesne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski
Wykład

Współczesne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski

Marzec 08, 2014

SKRF Bonus

- A +

W czwartek, 6 marca, w Instytucie Finansów PWSZ w Nysie odbył się wykład prof. zw. dra hab. Mariana Nogi. Spotkanie było otwarte i mogły w nim uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane tematem „Współczesnego uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski”.

Profesora Mariana Nogę - wybitnego polskiego ekonomistę, senatora IV i V kadencji, byłego członka Rady Polityki Pieniężnej, powitała JM Rektor PWSZ w Nysie prof. Zofia Wilimowska.

Profesor Marian Noga licznie przybyłym na wykład słuchaczom - studentom PWSZ w Nysie, studentom z UTW oraz przedsiębiorcom i samorządowcom - przedstawił sytuację, w jakiej znajduje się obecnie polska gospodarka. Na zakończenie wykładu każdy z uczestników spotkania mógł zadać Profesorowi nurtujące go pytania. My zapytaliśmy m.in. o wpływ wydarzeń na Ukrainie na polską gospodarkę, o to czy Otwarte Fundusze Emerytalne powinny zostać i o ozusowanie umów zleceń.

Partnerzy